سیستم کنفرانس TAIDEN
سیستم کنفرانس صوتی،میکروفن کنفرانس سری  HCS-4886 میکروفن های کنفرانس تایدن سری 4886  دارای بلندگو ،میکروفن ،ترجمه همزمان ، رای گیری و کلید برای در خواست صحبت می باشد و قادر به برطرف کردن تمامی نیاز های جلسه حتی جلسات بسیار بزرگ را دارد. طراحی زیبا و ارگونومی دارای تمامی امکانات جهت برطرف کردن نیاز های جلسه دارای محافظ عالی در برابر نویز موبایل و امواج رادیویی شباهت دستگاه ریاست جلسه…
  سیستم کنفرانس صوتی،میکروفن کنفرانس سری  HCS-4380   میکروفن های کنفرانس تایدن سری4380دارای بلندگو ،میکروفن ،ترجمه همزمان ، رای گیری و کلید برای در خواست صحبت می باشد و قادر به برطرف کردن تمامی نیاز های جلسه حتی جلسات بسیار بزرگ را دارد. طراحی زیبا و ارگونومی دارای تمامی امکانات جهت برطرف کردن نیاز های جلسه دارای محافظ عالی در برابر نویز موبایل و امواج رادیویی شباهت دستگاه ریاست جلسه…
  سیستم کنفرانس صوتی،میکروفن کنفرانس سری  HCS-4330   میکروفن های کنفرانس تایدن سری   4330 دارای بلندگو ،میکروفن ،ترجمه همزمان ، رای گیری و کلید برای در خواست صحبت می باشد و قادر به برطرف کردن تمامی نیاز های جلسه حتی جلسات بسیار بزرگ را دارد. طراحی زیبا و ارگونومی دارای تمامی امکانات جهت برطرف کردن نیاز های جلسه دارای محافظ عالی در برابر نویز موبایل و امواج رادیویی شباهت دستگاه…
سیستم کنفرانس صوتی،میکروفن کنفرانس سری  HCS-4850   میکروفن های کنفرانس تایدن سری4850 دارای میکروفن ارِی(Array) و کلید برای در خواست صحبت می باشد . طراحی زیبا و ارگونومی دارای محافظ عالی در برابر نویز موبایل و امواج رادیویی دارای تمامی امکانات جهت برطرف کردن نیاز های جلسه شباهت دستگاه ریاست جلسه به سایر دستگاه ها که سبب عدم جلب توجه می گردد و ریاست جلسه با داشتن کلید اولویت (Priority)قادر…
  سیستم کنفرانس صوتی،میکروفن کنفرانس سری HCS-4860   میکروفن های کنفرانس تایدن سری4860 دارای بلندگو ،میکروفن ،ترجمه همزمان ، رای گیری و کلید برای در خواست صحبت می باشد و قادر به برطرف کردن تمامی نیاز های جلسه حتی جلسات بسیار بزرگ را دارد. طراحی زیبا و ارگونومی دارای تمامی امکانات جهت برطرف کردن نیاز های جلسه دارای محافظ عالی در برابر نویز موبایل و امواج رادیویی شباهت دستگاه ریاست…
  سیستم کنفرانس صوتی،میکروفن کنفرانس سری  HCS-48U6   میکروفن های کنفرانس تایدن سری 48U6دارای بلندگو ،میکروفن ،ترجمه همزمان ، رای گیری قادر به برطرف کردن تمامی نیاز های جلسه حتی جلسات بسیار بزرگ را دارد. قطع خودکار اسپیکر به هنگام وصل هدفون طراحی توکار ، زیبا و ارگونومی دارای حسگر تشخیص کارت شناسایی دارای محافظ عالی در برابر نویز موبایل و امواج رادیویی دارای تمامی امکانات جهت برطرف کردن نیاز…
سیستم کنفرانس صوتی،میکروفن کنفرانس سری HCS-48U7 میکروفن های چندمنظوره تایدن سری HCS-48U7دارای قابلیت های صحبت کردن ، گوش دادن ، رای گیری ، ترجمه همزمان و حسگر تشخیص کارت شناسایی می باشد و دارای محافظ عالی در برابر امواج تلفن همراه مباشد.علاوه بر آن این دستگاه قابلیت آنرا دارد که برای هر کارت شناسایی تنظیماتی خاص تعریف نمود مانند تعریف زبان و نمایش اطلاعات خاص برای هر کاربر. در ذیل…
  سیستم کنفرانس صوتی،میکروفن کنفرانس سری  HCS-48U8   میکروفن های کنفرانس تایدن سری 48U8دارای بلندگو ،میکروفن ،ترجمه همزمان ، رای گیری قادر به برطرف کردن تمامی نیاز های جلسه حتی جلسات بسیار بزرگ را دارد. طراحی توکار ، زیبا و ارگونومی دارای حسگر تشخیص کارت شناسایی دارای محافظ عالی در برابر نویز موبایل و امواج رادیویی دارای تمامی امکانات جهت برطرف کردن نیاز های جلسه شباهت دستگاه ریاست جلسه به سایر…
  سیستم کنفرانس صوتی،میکروفن کنفرانس سری  HCS-48U9    میکروفن های کنفرانس تایدن سری 48U9دارای بلندگو ،میکروفن ،ترجمه همزمان ، رای گیری قادر به برطرف کردن تمامی نیاز های جلسه حتی جلسات بسیار بزرگ را دارد. طراحی توکار ، زیبا و ارگونومی دارای حسگر تشخیص کارت شناسایی دارای محافظ عالی در برابر نویز موبایل و امواج رادیویی دارای تمامی امکانات جهت برطرف کردن نیاز های جلسه شباهت دستگاه ریاست جلسه به سایر…
سیستم کنفرانس صوتی،میکروفن کنفرانس سری  HCS-48U10   میکروفن های کنفرانس تایدن سری 48U10دارای بلندگو ،میکروفن ،ترجمه همزمان ، رای گیری قادر به برطرف کردن تمامی نیاز های جلسه حتی جلسات بسیار بزرگ را دارد. طراحی توکار ، زیبا و ارگونومی دارای حسگر تشخیص کارت شناسایی دارای محافظ عالی در برابر نویز موبایل و امواج رادیویی دارای تمامی امکانات جهت برطرف کردن نیاز های جلسه شباهت دستگاه ریاست جلسه به سایر دستگاه…
  سیستم کنفرانس صوتی،میکروفن کنفرانس سری  HCS-4338   میکروفن های کنفرانس تایدن سری 4338 دارای بلندگو ،میکروفن ،ترجمه همزمان ، رای گیری و کلید برای در خواست صحبت می باشد و قادر به برطرف کردن تمامی نیاز های جلسه حتی جلسات بسیار بزرگ را دارد. طراحی زیبا و ارگونومی دارای تمامی امکانات جهت برطرف کردن نیاز های جلسه دارای محافظ عالی در برابر نویز موبایل و امواج رادیویی شباهت دستگاه…
سیستم کنفرانس صوتی،میکروفن کنفرانس سری  HCS-4385 U ترجمه همزمان تایدن سری  4385U دارای بلندگو ،میکروفن ،سیستم ترجمه همزمان وخروجی هدفون(3.5 میلی متری) می باشد. طراحی زیبا و ارگونومی دارای محافظ عالی در برابر نویز موبایل و امواج رادیویی دارای حالت Auto-relay  برای ارسال ترجمه یک یونیت به سایر یونیت های مترجم (به عنوان مثال مترجم ،زبان عربی را به انگلیسی ترجمه میکنم و سایر مترجمان که به زبان عربی تسلط…
سیستم کنفرانس صوتی،میکروفن کنفرانس سری  HCS-4360   میکروفن های کنفرانس تایدن سری 4360 دارای بلندگو ،میکروفن ،ترجمه همزمان ، رای گیری و کلید برای در خواست صحبت می باشد و قادر به برطرف کردن تمامی نیاز های جلسه حتی جلسات بسیار بزرگ را دارد. به صورت توکار روی میز قرار میگیرد. طراحی زیبا و ارگونومی دارای تمامی امکانات جهت برطرف کردن نیاز های جلسه دارای محافظ عالی در برابر نویز…
سیستم کنفرانس صوتی،میکروفن کنفرانس سری  HCS-4326   سیستم کنفرانس صوتی مدل HCS-4326NCWE/50   دارای 5 کلید رای گیری ، ترجمه همزمان(64 کانال) ، انتخابگر کانال  ودارای خروجی هدفون  . حذف تمامی نویز های موبایل و امواج رادیویی دارای حسگر تشخیص کارت شناسایی. طراحی توکار، ارگونومی  و زیبا نمایش کانال های فعال برای ترجمه همزمان و حذف خودکار کانال های غیرفعال که سبب افزایش سرعت در انتخاب زبان مورد نظر میگردد. ریاست جلسه قادر…
  سیستم کنفرانس صوتی،میکروفن کنفرانس سری  HCS-4840   میکروفن های کنفرانس تایدن سری 4840 دارای بلندگو ،میکروفن ،ترجمه همزمان ، رای گیری قادر به برطرف کردن تمامی نیاز های جلسه حتی جلسات بسیار بزرگ را دارد. طراحی توکار ، زیبا و ارگونومی دارای محافظ عالی در برابر نویز موبایل و امواج رادیویی دارای تمامی امکانات جهت برطرف کردن نیاز های جلسه شباهت دستگاه ریاست جلسه به سایر دستگاه ها که…

درباره ما

شركت فن آوری روز پرتو، مشـاور ، مجري، و تجـهيز كـننده سالنهـاى اجتمـاعات و سينمامى باشـد. اين شـركت با به كارگيـرى كـادرى مجرب و كارشناسانى ماهر به نمايندگى از كارخانجات معتبر خارجى آماده ارائه خدمات به شرح ذيل مي باشد.مشاوره در زمينه طراحی معماری داخلی مختص سالنهای اجتماعات ،كنفرانس و سينما .طراحی ، نصب و راه اندازی سيستم های صوتی و تصويری و نورپردازی سالنهای همايش .ارائه تجهيزات صوتی و تصويری و نورپردازی شامل میکروفن های كنفرانس ،ویدئو کنفرانس, دوربينهای مدار بسته ،ميكروفن های حرفه ای و آماتور ،راهنمای موزه ,راهنمای تورویژولایزر, برد هوشمند,ميكروفن های استوديوئی, سيستمهای ترجمه همزمان , ویدئو پروژکتور, بلند گو, آمپلی فایر و میکسر حرفه ای.ارائه پرده های سينما شامل پرده اكران ثابت و موتوردار در ابعاد مختلف ، پرده های مخمل موتورايز جلو و عقب سن

نماینده انحصاری تایدن درایران

شبکه اجتماعی کوگل پلاس شرکت پرتو
فیس بوک شرکت پرتو
linked in
parto telegram
شبکه اجتماعی کوگل پلاس شرکت پرتو
فیس بوک شرکت پرتو
linked in
parto telegram